O projektu

Klikom na naslove pogledajte detaljniji opis lokacije i standard opremanja ARENA LIVING zgrade.

 

Lokacija

Zemljište predviđeno za izgradnju stambeno poslovna zgrade „ARENA LIVING“ nalazi se u zapadnom djelu Novog Zagreba, na križanju Karlovačke ceste i ulice Remetinec.

U katastarskom planu predmetno zemljište se nalazi pod brojem k.č. 1412/6. , k.o. Blato Novo te u zemljišnim knjigama u zk.ul.br. 50121.

Prednosti lokacije

Više je elemenata koju ovu lokaciju čine poželjnom;

IZNIMNO DOBRA PROMETNA POVEZANOST

 • neposredna blizina jedne od najvažnijih gradskih prometnica – Jadranske avenije jamči brzu prometnu kako sa različitim djelovim grada tako i sa prometnim pravcima prema moru, susjednim državama ili pak zračnoj luci.
 • cca 3 km udaljena od zagrebačke obilaznice
 • cca 5 km udaljena od autoceste Zagreb-Rijeka
 • dva autobusna stajališta u blizini sa mnoštvom autobusnih linija prema centru i okolnim naseljima
 • GUPom planirana nova tramvajska pruga prolaziti će Karlovačkom estom
 • stajališta željezničke pruge na udaljenosti cca 900 m

 

BLIZINA ŠKOLA I VRTIĆA

 • novi dječji vrtić i jaslice planirani su u samoj zgradi
 • postojeći dječji vrtić i jaslice udaljeni cca 170m
 • OŠ Savski Gaj u radijusu cca 1.400m
 • za novu osnovnu školu „područni objekt OŠ SAVSKI GAJ“ na udaljenosti od 100m (bez potrebe za prelaskom ceste) izdana je građevinska dozvola te započeta gradnja ! Završetak izgradnje planiran je u prosincu 2021.g.

 

 

UVUČENOST U MIRNU ZONU NASELJA

 • Veći dio zgrade uvučen je u mirnu zonu naselja sa mnoštvom zelenila

 

BLIZINA SHOPPING CENTARA

 • cca 130 m SC Arena Park, a 300m do SC Arena
 • cca 120 m do trgovačkog centra Kauflan
 • u radijusu cca 900m su također TC Lidl, TC Plodine te TC Interspar (unutar SC Arena Centar)

 

BLIZINA SPORTSKIH I ZABAVNIH SADRŽAJA TE ZONA ZA REKREACIJU

 • sportska i koncertna dvorana „ARENA ZAGREB“ na udaljenosti od 800m
 • teniski tereni na udaljenosti 1.000 m
 • Savski nasip na udaljenosti 500 m
 • Velesajam sa sportskim i zabavnim sadržajima na udaljenosti cca 2.900 m
 • Golf igralište na udaljenosti cca 3.000 m
 • Budućom realizacijom novog mosta preko Save bitno će se skratit udaljenost do ŠRC Jarun

 

Opis građevine i situacija

 • KATNOST : podrum + prizemlje + 5 katova
 • 3 ZASEBNA ULAZA SA LIFTOVIMA
 • 130 STANOVA
 • 6 POSLOVNIH PROSTORA u prizemlju
 • DJEČJE IGRALIŠTE
 • „A“ ENERGETSKI CERTIFIKAT
 • PRIZEMNI STANOVI različitih kvadratura SA PRIVATNIM VRTOVIMA
 • 101 ZASEBNIH GARAŽA I GARAŽNIH MJESTA U PODRUMU
 • 72 VANJSKA PARKIRNA MJESTA NA PARCELI

Zgrada „ARENA LIVING“ razvedenog je tlocrta, podzemno je povezana u jednu cjelinu dok se u nadzemnom dijelu formiraju 3 spojena volumena sa zasebnim ulazima. Svaki od ulaza (A, B i C) je opremljen stubištem te jednim ili dva dizala koji vertikalno povezuju sve etaže od podruma do 5. kata.

Ulaz A obuhvaća ukupno 67 stanova, ulaz B 35 stanova i ulaz C 28 stanova. Stanovi su površine od cca 31,00 - 150,00 m2.

U prizemlju je osim stanova sa privatnim vrtovima predviđeno 6 poslovnih prostora u rohbau izvedbi – dva veća od 389,14 i 726,80 m2 i četiri manja od 42,01, do 83,67 m2.

Poslovni prostori imaju konstruktivnu visinu od 340 cm. Poslovni prostor orijentiran prema glavnoj prometnici -Karlovačkoj cesti ima mogućnost povezivanja teretnim liftom sa podrumskim prostorima u kojima je moguće organizirati skladište ili pak trezorski prostor.

Nosiva konstrukcija i pregradni zidovi

Nosivi sistem građevine je armirano betonska (AB)  konstrukcija koju čine AB temeljna ploča, AB zidovi i AB stropne ploče.

Stubišta unutar zgrade te okna dizala također se izvode u armiranom betonu.

Nosiva krovna konstrukcija izvedi se kao AB ploča sa odgovarajućim slojevima  toplinske i hidroizolacije.

Zidovi na pročelju izvode se blok opekom debljine 20 cm te oblažu slojem toplinske izolacije i završnim slojem dekorativne žbuke.

Pregradni zidovi u stanovima su gipskartonski , debljine 10-12.5 cm, sa ispunom od mineralne vune.

Zidovi između stanova su armirano betonski kao i zidovi između stanova i zajedničkih hodnika što osigurava dobru zvučnu izolaciju.

Obrada zidova i stropova

Betonski dijelovi zidova i stropne ploče zidovi izravnavaju se gletanjem te završno bojaju  poludisperzivnom bijelom bojom.

Zidovi od blok opeke žbukaju se gips-vapnenom ili vapneno-cementnom žbukom te završno gletaju i bojaju poludisperzivnom bijelom bojom .

Zidovi između stanova te između stanova i zajedničkih prostora se jednostrano dodatno oblažu oblogom od mineralne vune i gipskartonskom pločom radi bolje zvučne i toplinske izolacije.

Obrada podova

U podzemnoj etaži garaže predviđena je završna obrada poda posipom s tvrdim mineralima za industrijske podove tipa TAL M KVARC.

Podovi stanova te zajedničkih komunikacija predviđeni su sistemom „plivajućeg poda“ kojim se smanjuje prijenos zvuka, posebno topota.

Završna obloga u većem dijelu stana  je višeslojni parket, tvornički lakiran i ljepljen na glazuru.

Sanitarni čvorovi te pod kuhinje oblažu se keramičkim pločicama visoke kvalitete.

Podovi lođa, balkona i terasa oblažu se keramičkim pločicama visoke kvalitete otpornim na smrzavanje i ostale atmosferske utjecaje.

Na hodnicima, stubištu i podestima se podovi oblažu kvalitetnim protukliznim keramičkim pločicama visoke kvalitete.

Oprema sanitarnih čvorova

U sanitarnim čvorovima zidovi i podovi  oblažu se keramičkim pločicama.

Glavna kupaonica u stanu oprema se  električnim podnim grijanjem

Kupaonicama će biti opremljene sanitarnom opremom visoke kvalitete, a sadržavat će kadu ili tuš kadu, slavinu za kadu s tuš setom, umivaonik, jednoručnu slavinu za umivaonik, konzolnu WC školjku s podžbuknim/ugradbenim vodokotlićem.

Unutarnja stolarija i bravarija

Ulazna vrata u stan su protuprovalna sa zvučnom izolacijom i samospuštajućim brtvama koje smanjuju zrakopropusnost vrata.

Unutarnja stolarija bit će izvedena od glatkog vratnog krila lakiranog u bijeloj boji.

Vanjska stolarija i bravarija

Vanjska stolarija na stambenim jedinicama bit će izvedena od višekomornih PVC profila ostakljenih IZO staklom sa pripadajućim toplinskim izoliranim kutijama za rolete koji zajedno tvore sustav koji zadovoljava standarde niske potrošnje energije.

Za zaštitu od sunca predviđene su rolete.

Vanjska stolarija poslovnih prostora u prizemlju te glavnih ulaznih vrata u stubišni prostor stambenog dijela izvode se od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom i ostakljenih IZO staklom.

Fasadna obrada pročelja

Pročelje će biti obrađeno fasadnim sustavom ETICS koji se sastoji od  toplinske izolacije pločama mineralne vune debljine 15 cm te završnog sloja dekorativne žbuke.

Grijanje, hlađenje, ventilacija

Kao izvor toplinske energije za grijanje predmetne građevine i pripremu potrošne tople vode bit će korišten plin ovlaštenog distributera sa priključkom na ulični plinovod u Karlovačkoj ulici.

Svaki stan ima svoje brojilo za očitanje potrošnje plina koje se smješta u ulazni prostor stana.

Grijanje stanova i priprema tople vode predviđeno je zasebnim plinskim bojlerom te radijatorskim sustavom. Grijača tijela u stanovima su plosnata radijatorska tijela postavljena na zidove pomoću konzola.

U kupaonicama svih stanova ugrađuju se dekorativni cjevasti radijatori „lojtrice“ .

Glavna kupaonica u stanu je dodatno opremljena električnim podnim grijanjem .

Za potrebe hlađenja stanova izvodi se split klimatizacijski sustav.

Svi sanitarni prostori u stanovima bez vanjskih otvora ventiliraju se prisilno putem  ventilatora.

Ventilacija kuhinje (nape) izvedi se preko zasebne ventilacijske cijevi smještene u zajedničkom vertikalnom šahtu.

Vodovod i kanalizacija

Opskrba pitkom vodom predviđena je spajanjem građevine na javni vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u ulici Remetinec .  

Mjerenje potrošnje sanitarne vode izvodi se po sistemu glavnih vodomjera u vodomjernom oknu i sekundarnih vodomjera koji su smješteni na hodniku pojedine etaže.

Svaki stan/poslovni prostor ima zasebno pripadajuće mjerno mjesto vodomjernog ormarića na hodniku stubišta dok je glavni ventil za zatvaranje dovoda vode smješten unutar stana.

Topla voda stambenog dijela osigurava se plinskim bojlerima za svaki stan zasebno.

Za zaštitu od požara predviđena je protupožarna zaštita unutarnjom hidrantskom mrežom i vanjskim uličnim hidrantima.

Sanitarne/fekalne vode i oborinske vode odvode se u sustav javne gradske odvodnje mješovitog tipa.

Elektroinstalacije

Priključak zgrade na niskonaponsku el. mrežu izvest će se sukladno elektroenergetskoj suglasnosti.

Svaki ulaz biti će opremljen zasebnim glavnim razvodnim ormarom te razvodnim ormarom zajedničke potrošnje.

Etažni mjerni ormarići smješteni su na hodniku svake nadzemne etaže objekta, a svaka uporabna jedinica (stan/poslovni prostor) ima zasebno brojilo za mjerenje potrošnje el. energije te razdjelnik stana koji se ugrađuje podžbukno u ulaznom prostoru stana.

Razvod elektroinstalacija u stanovima projektirana je podžbukno u stropnim betonskim pločama te nosivim i pregradnim zidovima.

Prekidači, utičnice, antenske priključnice i sl. izvode se s bijelim ukrasnim maskama .

Unutar stanova izvedi se priprema za postavljanje rasvjetnih tijela.

U zajedničkim prostorima izvodi se sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije.

Predviđena je instalacija zaštita od munje i instalacija za izjednačavanje potencijala.

Zajednički antenski sustav i portafonska instalacija

Svaki od 3 ulaza ima svoj antenski sustav  - satelitska i zemaljska antena. U svakoj etaži , u hodniku je ormar iz kojega ide kabel do pojedinog stana, a u stanu su razdjelnici do pojedinog trošila.

U svakom stanu izvedena je portafonska slušalica s tipkalom, a na ulazu pozivni uređaj  (video portafon) s čime se omogućuje govorna i vizualna veza ulaza i stanova. Na ulazu u svaki stan postavljeno je tipkalo za zvono.

Smještaj vozila na čestici

Za Vaše limene ljubimce predvidjeli smo tri vrste smještaja; garažno-parkirna mjesta i zasebne garaže u podrumskoj etaži te parkirna mjesta na vanjskom parkingu - sveukupno je osigurano 173 parkirnih mjesta.

Zasebne garaže su komotnih dimenzija (cca 3,13 m x 5,45 m) ,opremljene vlastitim automatskim podiznim garažnim vratima.

Dimenzije garažno-parkirna mjesta iznose cca 3.15 m x 5.05m.

Garažnoj podrumskoj etaži pristupa se sa interne prometnice u južnom djelu parcele, a sigurnost parkiranih  vozila osigurava se automatskim podiznim garažnim vratima na ulaznoj rampi.

Spremišta

Spremišta stanara organizirana su u podrumskoj etaži u zoni stubišta te u zasebnoj prostoriji sa spremištima.

Manji broj spremišta nalazi se raspoređen u prizemlju te ostalim nadzemnim etažama ulaza A.

Spremišta locirana u zasebnoj prostoriji podrumske etaže međusobno se odvajaju metalnom prozračnom pregradom, dok se spremišta u podrumskoj etaži u zoni stubišta te spremišta u prizemlju i  nadzemnim etažama ograđuju punim pregradama.

Uređenje okoliša

Pobrinuli smo se da oko zgrade ima dovoljno zelenih površina (cca 1300m2) sa visokim i niskim raslinjem.

U dvorištu zgrade predviđeno je dječje igralište , tako da će Vaši mališani  imati sigurno mjesto za igru , a roditelji klupicu za odmor.

Uz prizemne stanova predviđeni su privatni vrtovi u nivou stana kao njegovo direktno zeleno proširenje . Kako bi se povećala sigurnost tih stanova vrtovi su ograđeni i podignuti s obzirom na okolni teren za cca 0,5-1 m (ovisno o poziciji stana).

Navedeni stanovi se nalaze u mirnoj zoni parcele te ih od susjedne parcele osim vlastitog vrta dijeli još dodatni zatravnjeni potez rezerviran za prilaz vatrogasnog vozila.

Na terenu oko same zgrade  predviđene su i pješačke površine, pripadajuća prometnica, vanjska  parkirna mjesta, te prilazi za vatrogasna vozila.

Uvjeti održavanja zgrade

Radi osiguravanja normalnog funkcioniranje zgrade angažirati ćemo upravitelja zgrade već po primopredaji posebnih dijelova nekretnine prvim kupcima.

Svaki Kupac kod preuzimanja stana dobiva sa upute za korištenje i održavanje stambenog prostora.

Stanje na gradilištu

 

 

 

Financiranje stanova putem kredita ERSTE banke


Za sve kupce stanova u sklopu projekta  ARENA  LIVING tvrtke AB LIVING d.o.o. visokovrijednog klijenta i partnera banke,  ERSTE banka je pripremila posebnu ponudu koja se sastoji od kredita za kaparu (učešće) i stambenog kredita za kupnju nekretnine:


• kamatna stopa već od 2,56% EUR
• ponude u EUR i HRK uz fiksnu i kombiniranu kamatnu stopu
• bez plaćanja naknada za obradu i bez troška procjene nekretnine
• fleksibilnost u plaćanju anuiteta od 01. do 10. dana u mjesecu
• rok otplate do 30 godina (maksimalna životna dob u trenutku dospijeća kredita 70 godina)
• prijevremena otplata kredita bez naplate naknade
• darovni bon koji se može iskoristiti kod naših partnera (Lesnina, Dormeo, Top shop)
• poseban popust kod Wiener osiguranja od 20% na policu osiguranja stvari kućanstva (dobrovoljno osiguranje kako bi maksimalno zaštitili svoju imovinu)

Da što prije i na sigurniji način realizirate svoj stambeni kredit za Vas su odabrani mobilni bankari koji će Vam biti na raspolaganju i pomoći .
Usluga mobilnih bankara je namijenjena svim kupcima stanova (klijentima i ne klijentima Banke) i omogućuje uštedu vremena i individualno financijsko savjetovanje - brzo i stručno upravljanje kreditnim procesom (razgovor o stambenom kreditu, izračune i usporedbe više opcija kredita, pomoć u prikupljanju dokumentacije).
Ovaj oblik suradnje pokazao se izuzetno koristan i dobro prihvaćen iz razloga što na jednom mjestu i u vremenu kada Vama to najviše odgovara saznajete sve potrebne informacije za donošenje Vaše odluke.

Kontakti mobilnih bankara koji će Vam biti na raspolaganju te olakšati proces i poslovanje s Bankom;

ANA ZIDAR T: 072/37 2237 M: 099/ 237 2237 Mail: azidar@erstebank.hr

ANDREA MITAK T: 072/37 1397 M: 099/ 237 1397 Mail: amitak@erstebank.hr

DAVOR VUZEM T:072/37 2117 M: 099/237 2117 Mail: dvuzem@erstebank.hr

Pogledajte lokaciju