Pravila privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka u AB gradnji d.o.o.

AB gradnja d.o.o. (dalje: Društvo) ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka, te prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka jest AB gradnja d.o.o., dr. Vladka Mačeka 26/A, Karlovac, OIB: 80739623528
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Društvu jest Tanja Mataković.
Adresa: dr.Vladka Mačeka 26/A, Karlovac, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka 
Adresa e-pošte: zastita.podataka@ab-gradnja.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka, obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 1. Ispunjenje i poštivanje zakonskih obveza Društva ili druge svrhe određene zakonom kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija i tijela Republike Hrvatske.
 2. Sklapanje i izvršenje ugovornih obveza – kada je obrada nužna za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora   i izvršavanje ugovora kojem ste stranka
 3. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
  • ispunjavanje Vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda i usluga i komunikacije s partnerima i korisnicima
  • poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem i daljnjeg razvoja Društva
  • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
  • zaštita osoba i imovine
 4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, e-maila, broja telefona i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i vezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo i iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Društvo će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Vaši osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

 • odredbi zakona i podzakonskih akata
 • izvršenja ugovora
 • privole ispitanika

Osobni podaci mogu biti dostavljeni trećim osobama za koje je Društvo u obvezi dostave tih podataka, kao što su Financijska agencija, Ministarstvo financija-Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i drugim osobama kojima je Društvo obvezno ili ovlašteno dostavljati podatke na temelju zakonskih propisa. Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima Društvo ima ugovorni odnos, a to se primjerice odnosi na pružatelje poštanskih usluga, pružatelje informatičkih, revizorskih, savjetodavnih i konzultantskih usluga. Sve osobe koje zbog svoje prirode posla koju obavljaju s Društvom ili za Društvo imaju pristup osobnim podacima u jednakoj mjeri su obvezni čuvati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Svaka osoba čije osobne podatke Društvo obrađuje ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki ispitanik Društva ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svaki ispitanik Društva, kao i osoba čije osobne podatke Društvo obrađuje, ovlašten je podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka od strane Društva Službeniku za zaštitu osobnih podataka te nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kako ostvariti svoja prava?

Ispitanicima su na raspolaganju radnici Društva i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti pismenim putem na adresu: AB gradnja d.o.o., dr. Vladka Mačeka 26/A, Karlovac, OIB: 80739623528 ili putem e-adrese: zastita.podataka@ab-gradnja.hr